Työskentely Stellalla on jatkuvaa oppimista – ammattilaisten osaamista kehitetään ohjatusti Stella-akatemiassa

 
Ammattitaito on yksi Stellan avainarvoista. Yhtäältä ammattitaito tarkoittaa, että haluamme aina palkata työrooleihin motivoituneita oman osaamisalueensa ammattilaisia. Toiseksi se tarkoittaa, että työnantajana teemme parhaamme vahvistaaksemme stellalaisten ammattitaitoa erilaisia koulutuksia ja kursseja järjestämällä. Stella-akatemia on kokoava nimi kaikille Stellan henkilöstökoulutuksille.

Stella-akatemia on Stellan oma koulutusten kokonaisuus, joka mahdollistaa stellalaisille omassa työssä kehittymisen. Akatemiaan kuuluu sekä yksittäisiä koulutuksia että kurssimuotoisia koulutusjaksoja. Koulutusten teemat on valittu työntekijöiden toiveiden sekä esimerkiksi toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten perusteella.

Koulutusten kestoon katsomatta yhteistä kaikille on käytännönläheisyys: koulutuspäivät muokataan aina käytännön läheiseksi ja koulutukseen osallistuvien päivittäistä työtä tukevaksi.

Esimerkki: Stella-Akatemian esimieskoulutus
Parhaillaan Stellalla on käynnissä laaja Stella-Akatemian esimieskoulutus. Nopean kasvun yrityksenä esimiesten lukumäärä on kasvanut nopeasti ja henkilöstövaltaisella palvelualalla päivittäiset esimiestyön tiedot ja taidot ovat keskeisessä roolissa onnistuksemme hyvän työpaikan rakentamisessa kaikille stellalaisille.

Stella-akatemian esimieskoulutuksen teemat

  • päivittäisen esimiestyön työkalut vastuine ja velvollisuuksineen
  • yhtenäinen kulttuuri, työhyvinvointi ja kollektiivisuus
  • tiimityön kehittäminen ja johtaminen
  • viestintä ja viestiminen arjessa
  • toiminnan ohjaus ja seuranta lukujen avulla
  • asiakkuuksien johtaminen ja kehittäminen
  • osaamisen jakaminen ja jalkauttamien

– Esimiestyössä tunnistettuja haasteita ovat esimerkiksi oma ajanhallinta sekä kasvuyhtiölle tyypillinen pysyvän muutoksen johtaminen. Tiimit kasvavat, lisää tiimejä rakennetaan ja uusia alueitakin avataan. Tällöin esimiehen on hallittava monta asiaa samanaikaisesti ja pidettävä samalla päivittäisen toiminnan pyörät pyörimässä. Esimerkiksi näihin teemoihin Stella-akatemian esimieskoulutus tarjoaa työkaluja, pohtii Stellan henkilöstöasiantuntija Arto Niskanen.

Stella-akatemian 9 kuukautta ja 10 koulutuskertaa kattavassa esimieskoulutuksessa on mukana noin 20 päällikköä eri puolilta Suomea. Keskeisiä teemoja ovat päivittäiset HR- ja esimiestaidot sekä muutoksen johtaminen.

Stellalla Stella-akatemian koulutukset nähdään investointeina, ei kuluina. Esimerkiksi käynnissä olevaan esimieskoulutukseen panostetaan kuluvana vuonna yli 30 000 euroa.

– Haluan mahdollistaa kaikille stellalaisille mahdollisimman motivoivan ja merkityksellisen työpaikan. Paikan, jossa on hyvä olla. Viihtyvyyden ja merkityksellisyyden rakentamisessa lähiesimies on hyvin tärkeässä roolissa. Henkilöstön koulutukseen sijoitetut eurot tulevatkin aina moninkertaisina takaisin, henkilöstöjohtaja Juhani Kenttälä toteaa.

Avoimet työpaikat »

Haluaisitko aurinkoiseen Stella-tiimiin? Katso avoimet työpaikat ja tutustu stellalaisten arkeen.