Sertifioitu hälytyskeskus vastaa ystävällisesti vaikka varapaikasta – tulipalokaan ei keskeytä toimintaa

 
Millaista palvelua saa Suomen suosituimmasta turvapuhelinpalvelusta? Laadukasta, sillä Stellalla on ainoa sertifioitu terveyspalvelujen yksityinen hälytyskeskus Suomessa.

Stellan turvapuhelin on ainutlaatuinen palvelu Suomessa. Palvelumme 40 000 asiakasta voivat ottaa helposti yhtä nappia painamalla yhteyden Helsingin Pitäjänmäellä sijaitsevaan hälytyskeskukseemme, joka ainoana yksityisenä terveyspalvelujen hälytyskeskuksena on Finanssiala ry:n sertifioima.

Aiemmin Finanssialan keskusliittona tunnettu yhdistys valvoo Suomessa hälytyskeskusten laatua asettamalla palvelun laadulle tiukkoja vaatimuksia, ja Stellan hälytyskeskus täyttää ne kaikki.

– Meidän pitää pystyä vastaamaan puheluihin esimerkiksi sähkökatkoksen tai tulipalon aikana, joten sekä tietojärjestelmien että talon infran pitää olla kunnossa, sanoo turvapuhelinpalvelun palvelupäällikkö Johanna Kovanen.

– Jos kuitenkin joutuisimme evakuoimaan hälytyskeskuksen, meillä on säännöllisesti testattava varakeskus valmiina päivystäjien käyttöön toisessa paikassa.

Hälytyskeskus vastaa turvapuheluihin kaikkina kellonaikoina vuoden kaikkina päivinä. Puheluihin ovat aina vastaamassa kokeneet ja koulutetut päivystäjät, eikä palvelun taso heikkene lomakausienkaan aikana.

– Päivystäjällä pitää olla taito arvioida jokainen puhelu erikseen, joten puheluun vastaa aina päivystäjä, jolla on hoitajan tai hätäkeskuspäivystäjän koulutus sekä kokemusta, Kovanen kertoo.

– Kokemus on tärkeää, koska se tekee riskiarvion tekemisestä helpompaa. Se koskee hoitoalaa yleisesti joka paikassa.
 

Lääkkeettömiä auttamiskäyntejä ammattilaisilta – tai vaikka omaisilta, jos niin halutaan

Johanna Kovanen

Johanna Kovanen

Kun turvapuhelimella Stellan hälytyskeskukseen soittanut asiakas tarvitsee apua, päivystäjä lähettää paikalle auttajan.

Omat turva-auttajat Stellalla on pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Valkeakoskella. Muualla auttamiskäyntejä tekevät esimerkiksi kunnan kotihoidon työntekijät tai Stellan yhteistyökumppaneiden turva-auttajat.

– Yksiä auttajia voivat olla myös omaiset. Auttajatahoja voi olla monia, ja asiakas saa määrittää ne omien toiveidensa mukaisesti, Johanna Kovanen sanoo.

– Me olemme kiireetön ja lääkkeetön palvelu. Jos päivystäjä arvioi, että asiakas tarvitsee kiireellisempää apua, hän joko pyytää asiakasta soittamaan hätänumero 112:een tai soittaa sinne asiakkaan puolesta.

Yleisesti hätänumero 112:ssa toivotaan, että soittaja olisi avun tarvitsija tai paikallaolija, mutta se ei ole aina mahdollista. Silloin päivystäjä soittaa hätänumeroon asiakkaan puolesta ja välittää tarvittavat tiedot nopeasti eteenpäin.

– Monilla asiakkaillamme on asiakastietoihin kirjattuna toiveita myös omaisten tiedottamisesta. Jos soitamme asiakkaan puolesta 112:een, voimme turvapuhelun jälkeen soittaa vaikka tyttärelle, että äidille tilattiin ambulanssi.
 

Puhelut tilanteen ja soittajan mukaan ilman kankeita kaavoja

Yksi Stellan hälytyskeskuksen päivystäjistä on Eija Hakala, joka on 30-vuotisella urallaan työskennellyt myös 112-hätäkeskuksessa.

– Täällä Stellalla yksi päivystäjä vastaa vuoronsa aikana useampiin puheluihin kuin 112-päivystäjä, mutta puhelut ovat usein rennompia. Meillä ei ole samanlaista tiukkaa protokollaa eikä painetta riskiarvion tekemiseen yhtä nopeasti. Me voimme elää enemmän tilanteen ja soittajan mukaan, Eija Hakala sanoo.

Stellalle onkin tärkeää, että kynnys turvapuhelimen käyttämiseen ei ole korkea, sillä asiakkaan on hyvillä mielin voitava käyttää puhelinta missä tahansa terveyteen liittyvässä asiassa.

Hälytyskeskuspäivystäjä Eija Hakala

Eija Hakala

Koska laitteiden toiminta tulee testata koesoitolla vähintään kerran kuukaudessa, soittaminen vahingossakaan ei haittaa vaan varmistaa laitteiden olevan kunnossa.
 

Esimerkkejä Finanssiala ry:n laatuvaatimuksista hälytyskeskuksille

  1. Henkilöstöä on oltava aina riittävästi.
  2. Asiantuntijoiden on hoidettava tehtäväänsä kokoaikaisesti, ja heitä on koulutettava jatkuvasti.
  3. Työntekijöiden tulee olla tunnistettavissa esimerkiksi henkilökorttien avulla.
  4. Hälytyskeskuksen on ylläpidettävä SFS-EN ISO 9001:n mukaista sertifioitua tai standardia vastaavaa laadunhallintajärjestelmää ja toimittava sen mukaisesti.
  5. Hälytyskeskuksella on oltava riittävä vastuuvakuutus.
  6. Järjestelmiä koskevat dokumentit tulee säilyttää lukitussa tilassa metallisessa erikseen lukittavassa kaapissa.
  7. Toimitilan rakenteellisen suojauksen on täytettävä murtosuojausvaatimukset.
  8. Asiakas- ja järjestelmätietoja tulee käsitellä luottamuksellisena kansallisten säännösten mukaisesti. Tietoja ei saa antaa ulkopuolisille. Myös alihankkijat on velvoitettava saamiensa tietojen luottamukselliseen käsittelyyn.
  9. Asiakaspalautteisiin pitää vastata laatujärjestelmän vaatimassa ajassa, ja palautteita pitää säilyttää viisi vuotta.
  10. Yrityksen tulee noudattaa kaikkia lain säännöksiä ja muuta julkista sääntelyä.

Lue turvapuhelimesta »

Meilta saat Suomen käytetyimmän ja luotetuimman turvapuhelimen
Stellan oma hälytyskeskus päivystää 24/7