Apua omaishoitajalle – sijaistamista ja tukea hoitotyöhön


Joka vuosi yli miljoona suomalaista auttaa itselleen läheistä ihmistä tavalla, jonka voisi hetkellisesti laskea omaishoidoksi. Omaishoidosta on erilaisia määritelmiä, mutta väljimmillään se on huolenpitoa omaisesta, joka ei sairastumisen, vamman tai ikääntymisen vuoksi selviydy arjestaan omatoimisesti.

– Yksi omaishoitoon liittyvistä tärkeistä kysymyksistä onkin, osaako auttaja tunnistaa omaishoitotilanteen ja tarpeen tuelle ja tiedolle, sanoo palveluesimies Saija Fagerlund Stellan terveyspalveluista.

Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman mukaan Suomessa on arviolta 350 000 omaisensa pääasiallista auttajaa, joista 60 000 on sidottu omaisensa hoitoon tiiviisti. Vuonna 2017 omaishoidon tukea myönnettiin kuitenkin vain 46 132 omaishoitajalle.

Lain silmissä omaishoitaja on vain sellainen omainen tai muu läheinen, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen kunnan kanssa. 

Saija Fagerlund

– Aika monikin voisi siis olla ehkä tietämättään ja huomaamattaan omaishoitolain mukainen omaishoitaja, joka omaishoitosopimuksen tehdessään olisi oikeutettu apuun ja tukeen, Saija sanoo.
 

Tunnista tilanne ja hae apua

Yleisimmin omaishoitajat ovat hoidettavan puolisoita, lapsia tai vanhempia, jotka huolehtivat hoidettavastaan niin, että tämä saa elää omassa kodissaan perheenjäsentensä kanssa.

Huolehtiminen voi olla esimerkiksi aamu- ja iltatoimissa auttamista, ruuanlaittoa, hygieniasta huolehtimista ja saattamistehtäviä. 

– Tällaista apua annetaan tietysti rakkaudesta, mutta päivittäisenä se on hoitajalle myös raskasta ja kuluttavaa. Siksi hoitajan on tärkeää saada niin tietoa kuin tukeakin, Saija muistuttaa.
 

Luotettavat ja lämminhenkiset hoitajat omaishoidon tueksi

 
Omaishoitajan tukena on esimerkiksi Omaishoitajaliitto sekä lukuisat omaishoidon verkoston jäsenliitot vertaistukimahdollisuuksineen, mutta yhtä lailla apua voi saada kunnalta. 

Viralliseksi omaishoitajaksi haetaan ottamalla yhteyttä kunnan sosiaalitoimeen, joka arvioi hoidon tarpeen ja päättää, myönnetäänkö hakijalle omaishoidon tuki ja siihen sisältyvät palvelut. Jos myönnetään, hoitaja ja kunta tekevät hoito- ja palvelusuunnitelman ja omaishoitosopimuksen.
 

Tukea hoitajalle ja hoidettavalle – sijaiset helposti Stellalta

Omaishoitoon myönnetty omaishoidon tuki auttaa sekä hoitajaa että hoidettavaa. Hoidettava saa oman hoitosuunnitelmansa mukaiset palvelut, ja omaishoitaja saa muun muassa vähintään noin 400 euron suuruisen hoitopalkkion ja sitovan hoidon yhteydessä myös omaishoidon vapaan.

Omaishoidon vapaa on omaishoitajan työn raskaudesta riippuen kaksi tai kolme vuorokautta eli 48 tai 72 tuntia kuukaudessa.

– Hoitaja ja kunta sopivat vapaiden käytöstä yhdessä, ja vapaita on mahdollista pitää myös alle vuorokauden mittaisissa jaksoissa. Yhdestä vuorokaudesta saa esimerkiksi kolme kahdeksan tunnin mittaista jaksoa eri päiville, kertoo Saija Fagerlund.

Vapaan ajaksi saa sijaisen. Lukuisat kunnat antavat sijaisen hankintaan palvelusetelin, jolla kotiin voi pyytää esimerkiksi Stellan luotettavan ja lämminhenkisen kotihoidon ammattilaisen.

– Stellan omaishoidon palvelut ovat hyvä tapa toteuttaa sijaishoitojärjestelyt ja varmistaa asiantunteva ja luotettava hoito, jotta omaishoitajakin voi oikeasti ottaa vapaata ja rentoutua, Saija sanoo.

Lue omaishoidon tuesta »

Luotettavien ammattilaisten täysi tuki
Palvelusetelillä tai omalla kustannuksella – muista kotitalousvähennys!