Millaisia ovat Stellan turvapuhelinpalvelut? 

 
Stellan turvapuhelinpalvelu on kotona-asuville vanhuksille sekä erityisryhmille tarkoitettu palvelu, jossa asiakas saa kellon ympäri vuoden jokaisena päivänä puheyhteyden sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneeseen hoitajaan tai Pelastusopistossa hätäkeskuspäivystäjän tutkinnon suorittaneeseen hätäkeskuspäivystäjään.

Keskusteltuaan asiakkaan kanssa hoitaja tekee hoidon tarpeen arvioinnin ja ohjaa asiakkaan avuksi tilanteen mukaista apua.

Turvapuhelinpalvelussa ei ole koskaan kyse kotihoidon käynneistä tai vanhuksen tarvitseman kotihoidon korvaavasta toiminnasta. Turvapuhelinpalvelu ja kotihoito ovat erillisiä palveluita, joissa molemmissa olemme asiakkaidemme avuksi eri puolilla Suomea. Kunnallisten palveluiden osalta palveluiden myöntämispäätöksestä vastaa aina kunkin asiakkaan kotikunta.

Stellalla otamme asiakas- ja potilasturvallisuuden sekä yksityisyydensuojan kaikissa kotipalveluissamme vakavasti. Tuottamiamme sosiaali- ja terveyspalveluita valvovat aluehallintovirastot, Valvira sekä kuntatilaajat. Lainmukaisen omavalvonnan sekä viranomaisten ja tilaajien suorittaman valvonnan lisäksi mittaamme asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti. Asiakasreklamaatioita saamme 0,03 % kaikista turvapuhelinpalvelun asiakaskontakteista. Näistä jokainen on meille hyvin tärkeä. Kannustamme myös työntekijöitämme hyvin matalan kynnyksen palautteen antamiseen sekä ilmoitus- ja raportointikäytäntöön.
 

Keitä ovat Stellan turva-auttajat?

Stellan turvapuhelinpalvelussa turva-auttamiskäynneistä vastaa kunnasta riippuen kunnan päätöksellä kunnan oma kotihoito, kunnan itse valitsema kumppani, Stellan työsuhteiset turva-auttajat tai Stellan valitsema kumppani.

Kaikkiaan Stellan hälytyskeskuksen kautta tulevista turva-auttajatehtävistä 97 % suorittaa sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saanut turva-auttaja, esimerkiksi lähihoitaja.

Turva-auttaja käynnillä

Yhteensä Stella turvapuhelinpalvelun kautta tehdään noin 25 000 turva-auttamistehtävää kuukaudessa.

Auttamistehtävistä vastaa aina asiakkaan kotikunnan kanssa sovitun mukaisella tavalla koulutettu henkilö. Lisäksi olemme kiinnittäneet huomiota sosiaali- ja terveysalan koulutusta tai ensiapu- ja nostokoulutusta täydentävään säännölliseen lisäkoulutukseen kuten asiakkaan kohtaamisen ja asiakaspalvelun taitoihin.
  

Ketkä vastaavat turvapuhelinhälytyksiin? 

Turvapuhelinhälytyksessä hoidon tarpeen arvioinnin tekee Stellalla aina hätäkeskuspäivystäjä, jolla on sosiaali- ja terveysalan tai Pelastusopiston hätäkeskuspäivystäjän tutkinto. Jos asiakas tarvitsee ei-kiireellistä apua kotiin, hälytyspäivystäjä lähettää tehtävälle turva-auttajan asiakkaan kotikunnan kanssa sovitun mallin mukaisesti. Jos asiakas tarvitsee kiireellistä hoitoa tai ensihoidollista apua, tehtävä ohjataan 112-hätäkeskukselle.

Turvapuhelinpalvelu on tarkoitettu aina ennalta-arvaamattomaan, mutta ei-kiireelliseen auttamiseen. Turva-auttajat eivät tee hälytysajoa, eivätkä koskaan akuuttia hoitoa vaativia tehtäviä. Turva-auttajan koulutukseen katsomatta korostamme, että turva-auttamistehtävät eivät koskaan saa olla korvaavia hoidollisille kotikäynneille. Kotona tuotettuna lääkkeellinen ja hoidollinen työ kuuluu kotihoidon ja kotisairaanhoidon piiriin.
 

Mitä turva-auttajat tekevät? 

Turvapuhelin on tarkoitettu ennalta-arvaamattomaan, mutta ei-kiireelliseen auttamiseen. Turvapuhelimen avulla asiakas saa aina yhteyden sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneeseen henkilöön, joka tarvittaessa lähettää asiakkaan luo turva-auttajan. Stellan hälytyskeskus vastaanottaa noin 1,2 miljoonaa turvapuhelinhälytystä vuodessa.

Jos hoidon tarpeen arvion tehnyt hoitaja lähettää asiakkaan luo turva-auttajan, yleisimpiä tehtäviä ovat nostoapu, siirtoapu ja asiakkaan asennonkorjaus. Tietyt tehtävät, kuten esimerkiksi katetripussien vaihtaminen, ovat ehdottomasti kielletty kaikilta Stellan työsuhteisilta tai kumppaneidemme kautta tulevilta turva-auttajilta koulutukseen katsomatta, sillä turvapuhelinpalvelussa ei ole kyse kotihoidosta, kotihoidon käynneistä tai esimerkiksi vanhuksen tarvitseman kotihoidon korvaavasta toiminnasta. Tiedossamme ei myöskään ole tilaajakunnilta tai asiakkailta pyyntöjä, että turva-auttajien tulisi vaihtaa katetripusseja tai toisaalta tilaajakuntien, asiakkaiden tai työntekijöiden palautteita siitä, että näin olisi toimittu.
 

Onnellisempaa elämää rakentamassa

Stellalla toimintamme ohjaavia avainarvoja ovat avoimuus, ratkaisuhenkisyys ja ammattitaito. Yhtiömme alkuvaiheista lähtien olemme halunneet olla mahdollistamassa suomalaisille mahdollisimman onnellista ja turvallista elämää oman kodin suojissa.

Eri puolilla Suomea teemme yli tuhannen stellalaisen voimin parhaamme suomalaisten vanhuspalveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen. Siksi osallistumme myös mielellämme keskusteluun turvapuhelinpalveluiden ja kotihoidon kehittämisestä.

Lue turvapuhelimesta »

Meilta saat Suomen käytetyimmän ja luotetuimman turvapuhelimen
Stellan oma hälytyskeskus päivystää 24/7