Kotihoidon julkinen palvelutuotanto uudistuu – yhteistyölle hyvät edellytykset 

 
Sote-palveluiden uudelleenjärjestelyissä julkisen ja yksityisen puolen yhteistyölle tulee yhä enemmän tarvetta – ja edellytyksiä. Stellan liiketoimintajohtaja Pia Nurme tuntee Porvoon entisenä sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajana sekä yksityisen että kunnallisen palvelutuottajan näkökulman.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen myötä kotihoidon palvelutuotantoon on tulossa suuri murros, uudistuksen lopullisesta muodosta riippumatta.

Vaikka palveluasumisessa kilpailuttaminen ja ulkoistaminen on ollut kunnille yleistä, kotihoidossa se ei ole tullut tavaksi. Monitoimijamallista ei ole paljoa kokemusta, kun vain noin yksi kunta kymmenestä on tähän mennessä ulkoistanut kotihoitoaan.

”Yksi laadukkaan palvelun edellytyksistä on hyvinvoiva henkilöstö, ja meillä työntekijät viihtyvät hyvin.”

Uudistuksen jälkeenkin toiminta on jonkin aikaa todennäköisesti julkisvetoista, uskoo Stellan terveyspalveluiden liiketoimintajohtaja Pia Nurme.

– Kestää varmasti hetken, ennen kuin ihmiset oppivat käyttämään mahdollisuuttaan vertailla palvelutuottajia. Valinnanvapauden myötä kuntien ja yksityisten yritysten yhteistyö tulee kuitenkin kasvamaan merkittävästi, Nurme sanoo.

Stellalla on yhteistyöstä hyviä kokemuksia esimerkiksi Tampereelta sekä Oulusta, jonka vahvassa monituottajamallissa yksityinen tuotanto on otettu aidosti mukaan julkisen rinnalle.

– Me olemme hyviä ja erottaudumme muista siinä, että meiltä saa kaikki ne palvelut, joita ihminen tarvitsee kotona asumisen turvaksi ja arjen sujumiseksi. Puhumme Stellalla kokonaisvaltaisista kotipalveluista eli turvapuhelimesta, terveyspalveluista ja kotisiivouksen palveluista.
 

Pia Nurme

Stellan terveyspalveluiden liiketoimintajohtaja Pia Nurme

Lääketieteellinen osaaminen kotihoidon laadun takeena

Kun monisairas ihminen tarvitsee kotiinsa useampia eri palveluja, Stellalta on mahdollista hankkia ne kaikki. Tarpeista riippuen jopa niin, että kotona ei käy useita eri ihmisiä vaan vain yksi, jonka kanssa hoituvat kaikki asiakkaan tarvitsemat asiat.

– Muokkaamme palvelumme jokaiselle asiakkaallemme kokonaisuudeksi, jotta hän saa kaikki tarvitsemansa palvelut yhdessä paketissa ja tarvittaessa yhdellä hinnalla, ilman maksamista turhasta. Siitä on hyötyä tietysti myös silloin, kun hoidon kustantaa kunta eikä asiakas itse, Pia Nurme sanoo.

Stellalla on hyvin laaja kirjo terveyspalveluiden ja kotihoidon asiakkaita: lapsiperheitä, ikääntyneitä, muistisairaita, vammaisia. Koska hoito voi olla jopa ympärivuorokautista, sen täytyy perustua vahvaan lääketieteelliseen osaamiseen.

– Meillä on osaamista esimerkiksi niin hengityshalvausasiakkaiden ympärivuorokautisesta hoidosta Varsinais-Suomessa kuin päivittäisestä kotilääkäritoiminnasta pääkaupunkiseudulla, joten pystymme palvelemaan monenlaisissa tilanteissa. Lisäksi turvapuhelinpalvelumme hälytyskeskus auttaa kellon ympäri vuoden jokaisena päivänä.
 

Kiitetty asiakaskokemus merkittävästi halvemmalla

Jotta kotihoito todella parantaa asiakkaan arkea ja helpottaa elämää, sen täytyy tuntua mieluisalta. Siksi Stellan hoitajilla on käynneillään aina reilusti aikaa. Kiireettömyys on tärkeää asiakkaalle ja rauhoittaa myös hoitajan työtä.

– Saamme tyytyväisyyskyselyissä aina paljon kiitoksia sekä asiakkailta että omaisilta. Yksi laadukkaan palvelun edellytyksistä on hyvinvoiva henkilöstö, ja meillä työntekijät viihtyvät hyvin. Esimerkiksi sairaspoissaolot ovat meillä huomattavasti alhaisemmat ja henkilökunnan vaihtuvuus vähäisempää kuin julkisella puolella, Pia Nurme kertoo.

Stella tekee yhteistyötä jo useiden kuntien ja kuntayhtymien kanssa niin tavallisessa kotihoidossa kuin edistyksellisempää etäteknologiaa hyödyntävässä kotihoidossa, Stellan Läsnäolopalvelussa, joka on käytössä muun muassa Pohjois-Karjalan, Päijät-Hämeen ja Saarikan kuntayhtymissä.

– Suhtaudumme todella myönteisesti etäteknologian hyödyntämiseen diagnostiikan ja turvallisuuden parantamisessa. Ihmisen seura ja tuki on jatkossakin kotihoidon tärkeintä antia, mutta teknologian avulla hoitohenkilökunta voi puuttua terveydenhoidon tilanteisiin jo ennen kuin muodostuu ongelmia, joiden vuoksi hakeudutaan päivystykseen.

 

Ulkoistuksissa ratkaisee usein hinta

Kun kotihoidon palveluja ulkoistetaan, keskeisiä tekijöitä ovat hinta ja palvelun laatu. Usein jo kilpailutusten valmisteluvaiheessa julkiselle puolelle yllätyksenä on tullut kustannustehokkuus, jota yksityiset toimijat voivat erikoistumisensa myötä tarjota.

Stella on pystynyt tuottamaan kotihoidon palvelut merkittävästi halvemmalla kuin kunta itse. Siksi Stella on mielenkiintoinen kumppani kotihoidon palvelujen ulkoistamisessa sekä ennen valinnanvapauden voimaan astumista että sen jälkeen.

– Emme ole kalliita. Meillä on erittäin kilpailukykyiset hinnat, ja palvelun kustantajalle ero tuntihinnassa verrattuna omaan tuotantoon on useimmissa tapauksissa ollut jopa kymmeniä euroja. Se on paljon rahaa, ja ne rahat voitaisiin kohdentaa varmasti toisinkin, pohtii Pia Nurme.

Lue kotihoidosta »

Kotihoidosta oikea ja luotettava apu arkeen – omien tarpeiden mukaan
Meiltä maksuton suunnittelukäynti ilman sitoumuksia