Jo 52 000 vanhusta Suomessa saa apua turvapuhelimella – lukumäärän ennustetaan kasvavan nopeasti

 
Suomessa on noin 52 000 turvapuhelimen käyttäjää. Valtaosassa kunnista turvapuhelin on osa kotihoidon palveluvalikoimaa ja sen hinta kuntalaiselle määräytyy tulotason mukaisesti. Väestön ikääntyessä ja elinikäennusteen kohotessa asiakasmäärän kehityksen ennustetaan kasvavan myös tulevina vuosina.

– Tänä vuonna turvapuhelinasiakkaiden lukumäärä on kasvanut pelkästään Stellalla muutamalla tuhannella. Kunta-asiakkaiden lukumäärä on säilynyt viime vuoden tasolla, mutta väestön ikääntyminen ja eliniän nousu näkyvät asiakasmäärän kasvuna, terveysteknologiasta vastaava liiketoimintajohtaja Kaj Ignatjew kertoo.

Kasvua selittää myös muutos kuntien hankintavaiheessa. Turvapuhelinta on viime vuosina otettu monessa kunnassa ns. ensimmäiseksi vanhusten kotihoidon palveluksi. Sellaiseen käyttöön se on myös alun perin suunniteltu.

– Turvapuhelimen pitäisi olla ikääntyvälle ensimmäinen kotona asumisen tukipalvelu. Vaikka arjen askareet sujuisivat vielä omatoimisesti ilman päivittäisen kotihoidon tukea, turvapuhelimella voidaan varautua esimerkiksi kaatumistilanteisiin ja varmistaa niissä avunsaaminen paikalle, Ignatjew jatkaa.
 

Enemmistö kokee turvallisuuden tunteensa vahvistuneen

Terveydenhoidon ammattilaisten hoitamaan hälytyskeskukseen ja valtakunnalliseen auttajaverkostoon yhdistetyn turvapuhelimen tarkoitus on varmistaa ei-hälytysajoa tai akuuttia hoitoa edellyttävän avun saanti paikalle.

Turvallisuuden tunteen vahvistumisen on havaittu lisäävän toimintavarmuutta kotona asumiseen. Tuoreen kyselyn mukaan asiakkaista noin 70 % kokee turvapuhelimen lisäävän paljon tai erittäin paljon turvallisuuden tunnetta. Myönteiset kokemukset näkyvät myös suositteluna.

– Terveysteknologialla on kaksi tärkeää roolia. Se toimii reaktiivisesti esimerkiksi kaatumisen yhteydessä ja preventiivisesti ehkäisemällä kaatumisia ja lisäämällä varmuutta kotona-asumiseen. Ei ole vähättelyä, että jo tieto avun saamisesta tarvittaessa lisää turvaa, Ignatjew pohtii.
 

Turvapuhelin on Suomessa yleisin kotihoidon teknologiaratkaisu

Turvapuhelimen tarkoitus on varmistaa, että apua saadaan paikalle, jos esimerkiksi kännykkä ei ole lähettyvillä tai sen käyttäminen ei onnistu. Turvapuhelimeen voidaan yhdistää myös esimerkiksi aktiivisuutta ja liikkumista seuraavaa teknologiaa, jolloin yhteys hälytyskeskukseen aukeaa automaattisesti.

Turvapuhelimia käytetään aktiivisesti. Stellan hälytyskeskus vastaanottaa vuodessa yli miljoona puhelua, joista yleisimpiä hälytyssyitä ovat kaatumiset, WC-apu sekä yllättävä voinnin heikkeneminen. Vuosittain ja noin 70 % turvapuhelimen käyttäjistä tekee yhden tai useamman hälytyksen turvapuhelimellaan.

– Keskustelu kotihoidon tulevaisuudesta ja teknologiasta käy Suomessakin vilkkaana. Hetkittäin tuntuu unohtuvan, että monessa kunnassa kotihoidon käytössä on jo mobiilit potilastietojärjestelmät, lääkerobotit sekä vuosikymmenten ajan kehitetyt turvapuhelinratkaisut. Siinä mielessä teknologia on jo vahvasti osa kotihoidon arkea. Kehityksen on toki jatkuttava, Ignatjew summaa.

Lue turvapuhelimesta »

Meilta saat Suomen käytetyimmän ja luotetuimman turvapuhelimen
Stellan oma hälytyskeskus päivystää 24/7