Stellan kotisiivouksen palveluehdot

 
Nämä palveluehdot koskevat kaikkia Stella Kotipalvelut Oy:n siivouspalveluita mukaan lukien säännöllinen kotisiivous, kertasiivous, ikkunanpesu sekä arvonlisäveroton kotipalvelu.
 

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennyksen saa omassa verotuksessa ilmoittamalla tiedot kustannuksista verottajalle. Vähennyksen saa verokortilla tai veronpalautuksena. Vähennyksen enimmäismäärä vuonna 2019 on 2400 € henkilöä kohden ja omavastuu 100 €. Suurimman vähennyksen saa, kun vähennyskelpoinen laskutus on vuodessa 5000 €.
 

Tyytyväisyystakuu 100 %

Jos siivouksen laatu ei ole asiakaskohtaisen palvelusopimuksen ja sovitun mukaista, lupaamme suorittaa puutteelliseksi jääneet työt uudelleen. Olettehan puutteiden korjaamisesta aina yhteydessä suoraan asiakaspalveluumme kahden (2) arkipäivän kuluessa siivouskerrasta.
 

Stellan vaitiolovelvollisuus

Asetamme toiminnallemme ja henkilökunnallemme tiukat luotettavuus- ja laatuvaatimukset. Kaikkia työntekijöitämme sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus.
 

Minimityöaika

Minimityöaikamme on säännöllisessä kotisiivouksessa, ikkunanpesuissa ja arvonlisäverottomassa kotipalvelussa kaksi (2) tuntia. Kertasiivouksissa ja muuttosiivouksissa minimityöaika on kolme (3) tuntia.
 

Arkipyhät

Arkipyhille osuvat säännöllisen kotisiivouksen vuorot siirrämme korvaavaan ajankohtaan. Toteutamme korvaavan siivouskerran mahdollisimman pian, viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa arkipyhästä.
 

Matkakulut

Emme veloita matkakuluja siivouskäynneistä palvelupaikkakuntiemme kaupunkialueille. Kaupunkialueiden ulkopuolella varaamme oikeuden veloittaa matkakuluja matkustamiseen kuluneesta ajasta sekä matkasta 0,43 €/km. Edestakainen matka mitataan asiakkaan kotia lähimmästä Stellan toimi­pisteestä.
 

Palvelun hinnoittelu ja työaika-arvio

Kerromme asiakkaillemme työaika-arvion tilauksen yhteydessä, mutta veloitamme aina vain siivoukseen kuluneen ajan mukaisesti. Tämä koskee kaikkia Stellan siivouspalveluita mukaan lukien muuttosiivous ja ikkunanpesu. Siivouksen tuntihinta määräytyy tilaushetkellä voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti. Maksuehto laskuissamme on 14 päivää ja viivästyskorko kulloinkin voimassa olevan lain mukainen.
 

Peruutukset, muutokset ja tauot

Asiakas voi peruuttaa siivouskerran tai muuttaa sen ajankohtaa kolme (3) arkipäivää ennen sovittua käyntiä. Muussa tapauksessa Stellalla on oikeus veloittaa vuorosta kestoarvion mukainen hinta. Pidemmistä tauoista asiakkaan on ilmoitettava Stellalle viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen tauon alkamista. Kaikki muutokset tai peruutukset tulee tehdä Stellan asiakaspalveluun, ei siivoojalle.
 

Vahingot ja niiden korvaaminen

Siivouskäyntejä koskeva vastuuvakuutuksemme kattaa mahdolliset vahingot 1 000 000 euroon asti. Vahingonkorvausvelvollisuus, vastuun laajuus ja rajoitukset määräytyvät vakuutus­ehtojen mukaisesti. Korvausvaatimus on esitettävä kahden (2) viikon ja korvattava summa kuitteineen kolmen (3) kuukauden kuluttua vahingon sattumisesta. Stellan vastuu rajoittuu Stellan työnjohdon alaisuudessa olevan henkilön aiheuttamiin välittömiin vahinkoihin.
 

Asiakkaan velvollisuudet

Sovimme asiakkaan kanssa siivoustöiden aikataulutuksesta ja työtehtävistä. Asiakas huolehtii, että tehtäviin tarvittavat siivous­välineet ja -aineet ovat kodissa saatavilla ja asianmukaisessa kunnossa. Siivottavassa kodissa on toimittava sähköt, vesi ja valaistus. Jos asunnon siisteystaso on erittäin alhainen, tulee asiakkaan varautua mahdollisiin lisäkustannuksiin. Näistä Stella ilmoittaa asiakkaalle paikalle mentäessä.
 

Avaimet ja hälytysjärjestelmät

Jos asiakas toimittaa Stellalle avaimet, täytetään niistä kirjallinen luovutustodistus kahtena kappaleena. Jos asiakkaalla on hälytysjärjestelmä, on hän velvollinen ilmoittamaan sen koodin ja ohjeet siitä, miten hälyttimen saa pois päältä työn tekemisen ajaksi. Jos koodia ja ohjeita ei ilmoiteta, Stella ei ole velvollinen korvaamaan mahdollisesta aiheettomasta hälytyksestä aiheutuneita kustannuksia.
 

Luottotietojen tarkistaminen

Varaamme oikeuden asiakkaan luottotietojen tarkistamiseen siivouspalvelun tilaamisen yhteydessä.
 

Sopimuksen irtisanominen ja hinnanmuutokset

Säännöllisen kotisiivouksen sopimuksen irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi sekä asiakkaan että Stellan puolelta. Irtisanomisajalla tehdyistä kotisiivouksen peruutuksista Stellalla on oikeus veloittaa siivouksen kestoarvion mukainen hinta. Stellalla on oikeus muuttaa siivouspalveluiden hinnoittelua ilmoittamalla siitä asiakkaalle kirjallisesti yhtä kuukautta ennen korotuksen voimaanastumista.
 

Ota yhteyttä