Kodin siivoukset

25.1.2021

Hinnasto

Säännöllinen kotisiivous hinta €/h

kotitalousvähennyksen

jälkeen €/h (2021)

Kiinteähintainen viikkosiivous (siivouspaketit 0-180m2 asuntoihin) alkaen 41 €/tunti 
Laske hinta
 
Asunnot yli 180m2, sekä toiveiden mukainen yksilöity siivous 46,90 28,14
Asunnot yli 180m2, sekä toiveiden mukainen yksilöity siivous (arvonlisäveroton) 37,82 22,69

 

 

Kerta- ja muuttosiivous, sekä ikkunanpesu hinta €/h

kotitalousvähennyksen

jälkeen €/h (2021)

Kerta- ja muuttosiivous, sekä ikkunanpesu 49,90 29,94
Kerta- ja muuttosiivous, sekä ikkunanpesu (arvonlisäveroton) 40,24 24,14
Ikkunanpesu hinta sisältää pesuaineet ja välineet Stellalta    

 

 

Muut maksut hinta 

Säännöllisen kotisiivouksen välinelisä, jos siivotaan Stellan välineillä

(Asunnot yli 180m2, sekä toiveiden mukainen yksilöity siivous)

1,90 € / tunti
Kerta- tai muuttosiivouksen välinelisä, jos siivotaan Stellan välineillä 20 € / siivouskerta
Laskutuslisä kotiin postitetusta paperilaskusta 2,48 € / lasku

 

Arvonlisäveroton palvelu

Asiakkaallamme on mahdollisuus saada palvelu myös arvonlisäverottomana. Olet oikeutettu arvonlisäverottomaan palveluun, mikäli toimintakykysi on alentunut iän, sairauden tai vamman vuoksi. Ota tässä tapauksessa yhteys asiakaspalvelumme, joko soittamalla tai sähköpostitse. 

Kotitalousvähennys Tyytyväisyystakuu 100 %
Kotitalousvähennyksen saa omassa verotuksessa ilmoittamalla tiedot kustannuksista verottajalle. Vähennyksen saa verokortilla tai veropalautuksena. Vuonna 2021 vähennys on 40 % ja vähennyksen enimmäismäärä on 2250 € henkilöä kohden. Kerran vuodessa maksettava omavastuuosuus on 100 €. Suurimman vähennyksen saa, kun laskutus on 5875 € vuodessa.  Jos siivouksen laatu ei ole asiakaskohtaisen palvelusopimuksen ja sovitun mukaista, lupamme suorittaa puutteelliseksi jääneet työt uudelleen. Olettehan puutteiden korjaamisesta aina yhteydessä suoraan asiakaspalveluumme kahden (2) arkipäivän kuluessa siivouskerrasta. 

 

Palveluehdot

 

Nämä palveluehdot koskevat kaikkia Stella Kotipalvelut Oy:n siivouspalveluita mukaan lukien säännöllinen kotisiivous, kertasiivous, ikkunanpesu sekä arvonlisäveroton kotipalvelua. 

Stellan vaitiolovelvollisuus Minimityöaika
Asetamme toiminnallemme ja henkilökunnallemme tiukat luotettavuus- ja laatuvaatimukset. Kaikkia työntekijöitämme sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus. Minimityöaikamme on säännöllisessä kotisiivouksessa kaksi (2) tuntia. Kertasiivouksissa, muuttosiivouksissa ja ikkunanpesuissa minimityöaika on kolme (3) tuntia. Arvonlisäverottoman kotipalvelun minimityöaika on kaksi (2) tuntia. 
Arkipyhät Matkakulut
Arkipyhille osuvat säännöllisen kotisiivouksen vuorot siirrämme korvaavaan ajankohtaan. Toteutamme korvaavan siivouskerran mahdollisimman pian, viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa arkipyhästä.  Emme veloita matkakuluja siivouskäynneistä palvelupaikkakuntiemme kaupunkialueille. Kaupunkialueiden ulkopuolella varaamme oikeuden veloittaa. 
Palvelun hinnoittelu ja työaika-arvio Peruutukset, muutokset ja tauot
Kerromme asiakkaillemme työaika-arvion tilauksen yhteydessä, mutta veloitamme aina vain siivoukseen kuluneen ajan mukaisesti. Tämä koskee kaikkia Stellan siivouspalveluita mukaan lukien muuttosiivous ja ikkunanpesu. Siivouksen tuntihinta määräytyy tilaushetkellä voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti. Maksuehto laskuissamme on 14 päivää ja viivästyskosko kulloinkin voimassa olevan lain mukainen.   Asiakas voi peruuttaa siivouskerran tai muutta sen ajankohtaa kolme (3) arkipäivää ennen sovittua käyntiä. Muussa tapauksessa Stellalla on oikeus veloittaa vuorosta kestoarvion mukainen hinta. Pidemmistä tauoista asiakkaan on ilmoitettava Stellalle viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen tauon alkamista. Kaikki muutokset tai peruutukset tulee tehdä Stellan asiakaspalveluun, ei siivoojalle.
Vahingot ja niiden korvaaminen Asiakkaan velvollisuudet
Siivouskäyntejä koskeva vastuuvakuutuksemme kattaa mahdolliset vahingot 1 000 000 euroon asti. Vahingonkorvausvelvollisuus, vastuun laajuus ja rajoitukset määräytyvät vakuutusehtojen mukaisesti. Korvausvaatimus on  esitettävä kahden (2) viikon ja korvattava summa kuitteineen kolmen (3) kuukauden kuluttua vahingon sattumisesta. Stellan vastuu rajoittu Stellan työnjohdon alaisuudessa olevan henkilön aiheuttamiin välittömiin vahinkoihin.  Sovimme asiakkaan kanssa siivoustöiden aikataulutuksesta ja työtehtävistä. Asiakas huolehtii, että tehtäviintarvittavat siivousvälineet ja -aineet ovat kodissa saatavilla ja asianmukaisessa kunnossa. Siivottavassa kodissa on toimittava sähköt, vesi ja valaistus. Jos asunnon siisteystaso on erittäin alhainen, tulee asiakkaan varautua mahdollisiin lsiäkustannuksiin. Näistä Stella ilmoittaa asiakkaalle paikalle mentäessä. 
Avaimet ja hälytysjärjestelmät Luottotietojen tarkistaminen
Jos asiakas toimittaa Stellalle avaimet, täytetään niistä kirjallinen luovutustodistus kahtena kappaleena. Jos asiakkaalla on hälytysjärjestelmä, on hän velvollinen ilmoittamaan sen koodin ja ohjeet siitä, miten hälyttimen saa pois päältä työn tekemisen ajaksi. Jos koodia ohjeita ei ilmoiteta, Stella ei ole velvollinen korvaamaan mahdollisesta aiheettomasta hälytyksestä aiheutuneita kustannuksia.  Varaamme oikeuden asiakkaan luottotietojen tarkistamiseen siivouspalvelun tilaamisen yhteydessä. 
Sopimuksen irtisanominen ja hinnanmuutokset  
Säännöllisen kotisiivouksen sopimuksen irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi sekä asiakkaan että Stellan puolelta. Irtisanomisajalla tehdyistä kotisiivouksen peruutuksista Stellalla on oikeus veloittaa siivouksen kestoarvion mukainen hinta. Stellalla on oikeus muuttaa siivouspalveluiden hinnoittelua ilmoittamalla siitä asiakkaalle kirjallisesti yhtä kuukautta ennen korotuksen voimaanastumista.  

 


 Kotisiivous                                                        Stella